Private Sale

160STORE PRIVATE SALE

Chương trình tri ân dành riêng cho những khách hàng là member của shop trong thời gian qua.

+ GIẢM GIÁ 20% TẤT CẢ MẶT HÀNG TẠI SHOP

+ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TẤT CẢ MEMBER CỦA SHOP (Member card, VIP card, student price, i'm not student & tất cả khách hàng từng để lại sđt tại shop)

+ THỜI GIAN ÁP DỤNG: 03-04/02/2018

+ Online & tại các cửa hàng

TRANH THỦ MUA ĐỒ TẾT THÔI AE ƠIII